אתר הורות כמעשה ניסים: תנאי שימוש ורכישה ומדיניות פרטיות

מבוא

  1. אתר shaiorr.com (להלן: האתר) מוגש מטעמה של חברת בדיוק הוצאה לאור בע”מ (להלן: בדיוק)
  1. האתר מאפשר רכישת מוצרים שונים ותוכניות השתלמות בתחומים בעלי זיקה להורות וטיפול (להלן: מוצרי הורות). הרכישה וההרשמה למוצרי הורות מתבצעות באמצעות האתר.
  1. מסמך זה מסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשות וגולשי האתר לבין בדיוק. נא קראו מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר.
  1. ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (יחד להלן: תנאי השימוש) המפורטים במסמך זה.
  1. שליחת פרטי המשתמשת באמצעות האתר, במסגרת רכישה ו/או הרשמה ו/או התעניינות בפעילות של בדיוק מהווה אף היא אישור לתנאי השימוש.
  1. ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.
  1. “בדיוק” שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
  1. רכישה ו/או הרשמה למוצרי הורות מוגבלת לבנות ובני 18 ומעלה בלבד. משלוח פרטי הקשר שלך להרשמה יהווה הצהרה כי הנך בת 18 ומעלה.
  1. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הצהרות המשתמשת

10. הנך אחראית באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצעי באתר, ומתחייבת כי כל שימוש או פעולה שתבצעי באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.

11. הנך מתחייבת כי תימנעי מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לרכוש או ציוד שלנו או של מי מטעמנו (לרבות שימוש בתוכנות זדוניות).

קניין רוחני

12. תכני האתר ומוצרי הורות מוגנים בזכויות יוצרים. “בדיוק” הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני ו/או ההרשאות הנדרשות לצורך תכני האתר ומוצרי הורות ובדיוק.

13. אנו מעניקים לך רישיון זמני ובלתי-בלעדי להשתמש בתכני האתר ובמוצרי הורות, והכל למטרות אישיות, לימודיות ולא מסחריות. הנך מתחייבת להימנע מכל שימוש בתוכן האתר, בתוכן המוצרים ובכל חומר אחר שתקבלי מ”בדיוק”, שמטרתו הפקת רווח כספי או אחר.

14. הנך מתחייבת להימנע מלשנות, להעתיק, לפרסם, להוציא לאור או להפיץ את תכני האתר והמוצרים או להציג עצמך כבעליהם.

15. אנו בעלות הדומיין shaiorr.com וכן בעליהם של סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים המופיעים באתר, לרבות “בדיוק” והורות כמעשה ניסים. אינך רשאית להשתמש בסימני המסחר שלנו ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

16. אנו איננו אחראיות לתכנים המופיעים באתרים אשר יש לאתר קישוריות (לינקים) אליהם (“האתרים המקושרים“). אנו איננו בודקות או שולטות בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקות קישוריות לנוחיות המשתמשות. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים.

מדיניות פרטיות

17. אנו איננו אוספות פרטים אישיים מן המשתמשות באתר, למעט פרטי הקשר שיתבקשו ממך במסגרת רכישה ו/או הרשמה למוצרי נשים יודעות או לרשימות הדיוור, או במסגרת פניית אימייל אלינו מתוך עמוד יצירת קשר באתר (“פרטי הקשר“).

18. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

19. אנו מתחייבות שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר, למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שפעלת באופן בלתי חוקי ונפעל בקשר לכך; (3) נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור מקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.

20. כמו כן, כאשר את מבקרת באתר, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, שאינו מזהה אותך אישית. המדובר במידע בלתי מסוים, הנאסף באופן אוטומטי, המתייחס לכתובת השרת ממנה את פועלת (IP address), והכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת פרטי השימוש שאת מבצעת באתר (מועדי התנועה בתוך האתר, מילות חיפוש, מספר הכניסות לאתר, סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת, הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו’). אנו אוספים את המידע הזה, בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים, לצרכים סטטיסטיים בלבד. כל עוד מדובר במידע אנונימי, אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), לפרסמו, ולהשתמש בו לצורכי שיווק ומחקר. בתוך כך, אנו משתמשות במידע הסטטיסטי לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו, שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.

21. השירותים באתר כוללים שימוש ב”עוגיות” (cookies). “עוגיה” היא שרשרת מידע שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצורכי זיהוי. ה”עוגיות” אינן מזהות גולשים ספציפיים, אלא משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת “עוגיות”. אם אינך מעוניינת לקבל “עוגיות”, אנא עדכני את הגדרות הדפדפן בהתאם. עלייך לדעת, כי סירוב לקבל “עוגיות” עלול להגביל את פעילות האתר במכשירך.

משלוח מידע פרסומי

22. ככל שתבחרי לשלוח אלינו את פרטייך באחת הדרכים המפורטות בסעיף 17 לעיל, אנו נהיה רשאיות לשלוח אלייך במייל מידע מטעמנו בדבר פעילויות שאנחנו מקיימות ותכנים מעשירים נוספים.

23. הנך רשאית לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המובנה בתחתית כל דיוור וכן על ידי שליחת בקשה במייל לכתובת [email protected]

דילוג לתוכן